Eesti kultuuriruumis on kombeks seada eeskujuks edulood. Kui ettevõte kukub läbi, siis arvatakse, et ka ettevõtjal on läinud halvasti. Läbikukkunud ettevõtte positiivseks pooleks on aga õpikogemuse võrra rikkam ettevõtja. 

Ettevõtted kukuvad läbi, ettevõtjad mitte -Timmons.

Parim viis, kuidas ettevõtlusalase luhtumisega seotud hirmust üle saada ja seeläbi suurendada Eesti ettevõtluspotentsiaali on suurendades enda teadlikkust ebaõnnestumisest. Ettevõtja peaks juba enne alustamist tegema plaani selle kohta, kuidas toimida võimaliku ebaõnnestumise korral, see loob turvatunde nii esmakordseks teadvustatud riskimiseks, kui ka uute ettevõtete loomiseks olenemata eelnevast negatiivsest kogemusest.


Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusena oskab koolitatav mõtestada oma ettevõtlusalase ebaõnnestumise protsessi ja on võimeline seda defineerima, kui õpikogemust. Koolituse lõpus valmib detailne pre-mortem plaan tulevase projekti või ettevõtte jaoks.

Õpiväljundid:

  • mõistab oma ettevõtte või projekti ebaõnnestumise tagamaad ja suudab seda analüüsida;
  • on omandanud vajalikud baasteadmised ebaõnnestumise protsessist ja oskab seda ennetada;
  • on saanud tuge ja uusi ideid jätkamaks ka tulevikus ettevõtluse või uute projektidega;  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtgrupiks on ebaõnnestumist tundma pidanud ettevõtjad või projektijuhid, kes soovivad seda negatiivset kogemust mõtestada õpikogemusena. Õppijad peavad valdama eesti keelt.

Õppekeskkond ja koolituse ülesehitamise tingimused:

Koolitusel osalemiseks on vajalik nutiseadme olemasolu. Kõik õppematerjalid saadetakse osalejatele koolituse järgselt e-kirja teel.

Koolitus toimub virtuaalselt või koolitusruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele, on sõltuvuses õppurite arvust ja toetab õppimist. 

Koolituse maht:

26 akadeemilist tundi. 

25.10.21-29.10.21 Igal õhtul algusega kell 18.00. Orienteeruv lõpp kell 20.00

Õppesisu:  

·         Teoreetiline ülevaade, kus räägime sellest, kuidas üldse defineerida ebaõnnestumist, miks ettevõtted ebaõnnestuvad ja miks on oluline õppida ebaõnnestumisest.

·         Töötame läbi seitse luhtumise faasi, milleks on: 

  1) põhjuste kaardistamine, 

  2) ettevõtte sulgemisega venitamine, 

  3) ettevõtte lõpetamine, 

  4) kriitiline reflekteerimine, 

  5) muutused endas ja äritegevuses, 

  6) negatiivse kogemuse tõlgendamine õppetunniks ja

  7) edasiminek uute projektidega.

·         Ebaõnnestumist kogenud ettevõtjate õppetunnid. Külalisesineja.

·         Vestlusringid uute teadmiste kinnistamiseks ja seniste kogemuste jagamiseks.

Õppemeetodid:

Loeng, juhendatud arutelu, kirjalikud ülesanded.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Täismahus osalemine koolitusel.

Hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Õpiväljundid on saavutatud, kui õppija on osalenud koolitusel täismahus ja võtnud aktiivselt osa vestlusringidest ning teinud ära kõik kirjalikud tööd.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:

Tõend koolitusel osalemise kohta

Õppekava rühm: MH0001   

Hind: 95 eur

Õppekava kinnitatud 06.08.2021

Koolitaja oktoobris 2021:
Mitberg OÜ tegevjuht Ingrid Mitt

Lisa ostukorvi95 €