Rahulolematus ehitustööde kvaliteedi ja maksumusega saab enamasti alguse sellest, et poolte vahel sõlmitud ehitusleping pole mõlema poole jaoks üheselt arusaadav, mistõttu poolte ootused lõpptulemuse nii kvaliteedi kui ka maksumuse osas on erinevad. Enamikke probleeme aitavad lahendada õigesti koostatud ehitusleping ja selle lisad. Arvestades, et ehitustöödega kaasnevad alati ka riskid, siis tasub võimalusel nende riskide katteks sõlmida kindlustusleping, milles saab detailselt kokku leppida, et millised ehitustöödega kaasnevad riskid on kindlustusega kaetud ja millised mitte. Soovitatav on alati vastava kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ja soovitavate kindlustuskaitsete loetelu fikseerida ka ehituslepingus. 

EESMÄRK

Veebiseminari eesmärk on anda juhiseid ning praktilisi soovitusi, kuidas sõlmida ja muuta ehituslepingud ning selgitada, kuidas aitab õigesti vormistatud ehitusleping vältida tulevikus vaidlusi seoses ehitustööde kvaliteediga.

 

SIHTRÜHM

Ehitusettevõtete juhid, osakonnajuhid ja objektijuhid.

 

TEEMAD

Vandeadvokaat Karin Ploom ja advokaat Kardo Karon vastavad veebiseminaril järgmistele küsimustele:

  1. Millised on ehituslepingu olulised komponendid?
  2. Kuidas korrektselt vormistada ehitustööde ja selle maksumuse muudatused ehituslepingu lisas?
  3. Miks on kasulik kindlustuse olemasolu, milline peaks olema kindlustuse ulatus ehitustööde puhul ning kuidas see ehituslepingus fikseerida?
  4. Millised on peamised probleemid ehitustööde kvaliteediga ja kuidas vähendada kvaliteediga seotud vaidlusi korrektselt vormistatud ehituslepinguga?
  5. Milline ehitusõigusega seonduv aktuaalne kohtupraktika?

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral elektrooniline tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 

AEG JA MAHT

Veebiseminar toimub 15. septembril 2021 kell 10.30–16.15, sh lõunapaus 60 minutit ja kohvipaus 15 minutit.

(6 akadeemilist tundi)

 

TOIMUMISKOHT

Veebiseminar toimub Zoom keskkonnas.

Veebiseminarile registreerunutele saadetakse link, mille kaudu pääsete veebiseminarile. Veebiseminari saate jälgida Teie poolt vabalt valitud kohas. Vajalik on üksnes interneti ja telefoni või arvuti olemasolu.

 

KOOLITAJAD

Vandeadvokaat Karin Ploom

Advokaat Kardo Karon

Karin Ploom on Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on ehitusõigus, kohtuvaidlused ja äriõigus.

Kardo Karon on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on kohtuvaidlused, ehitusõigus ja kindlustusõigus.

 

MEETODID

Loeng, praktilised näited.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Veebikoolituse lõpuks on osaleja teadlik ehitusõiguse õiguslikust regulatsioonist ja asjakohasest kohtupraktikast.

 

MAKSUMUS

95 EUR

 

MAKSUMUS SISALDAB

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

 

TASUMINE

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.

 

LOOBUMINE

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne veebiseminari toimumist. Lisainfo: https://www.mitberg.ee/meist/uldtingimused


Lisa ostukorvi95 €