Koolitus annab ülevaate, kuidas on võimalik muuta või lõpetada ehituse töövõtulepingut, kui see on muutunud koormavaks (nt tähtaja või eelarve osas) või pole algse lepinguga enam võimalik saavutada selle sõlmimisel silmas peetud eesmärki. Selgitatakse, milliseid nõudeid võib selle pinnalt tekkida ja millised oleksid asjakohased vastuväited nende nõuete tõrjumiseks. Eraldi käsitletakse hankelepinguga seonduvat spetsiifikat.

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda juhiseid ning praktilisi soovitusi, kuidas muuta ja lõpetada riigihanke väliselt või riigihanke käigus sõlmitud ehituslepingut nii, et vaidlustuste risk oleks võimalikult madal.

 

SIHTRÜHM

Ehitusettevõtete juhid, osakonnajuhid ja objektijuhid.

 

TEEMAD

Vandeadvokaat Karin Ploom vastab koolitustel järgmistele küsimustele:

1.         Kuidas on võimalik muuta või lõpetada ehituse töövõtulepingut, kui see on muutunud koormavaks või pole algse lepinguga enam võimalik saavutada selle sõlmimisel silmas peetud eesmärki.

2.         Milliseid nõudeid võib ehituslepingute muutmise ning lõpetamise käigus tekkida.

3.         Millised on asjakohased vastuväited ehituslepingute muutmise ning lõpetamise käigus esitatud nõuete tõrjumiseks.

4.         Milline on riigihanke raames sõlmitud ehituse töövõtulepingu muutmise ja lõpetamise spetsiifika.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral elektrooniline tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 

AEG JA MAHT

Koolitus toimub 7. detsembril 2021 kell 10.00–12.00 (2,7 akadeemilist tundi)

 

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub hotelli IBIS Tallinn Center konverentsiruumis "Raba". Juhkentali 28, Tallinn 10132, esimene korrus.

Tagame vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele koolitatavate nakkusohutuse ja kontrolli ning ootame koolitusest osa võtma neid, kes omavad:

a) vaktsineerimispassi (immuniseerimise tõend)

b) või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva) 


 

KOOLITAJA

Vandeadvokaat Karin Ploom

Karin Ploom on Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on ehitusõigus, kohtuvaidlused ja äriõigus. Karin ploom annab regulaarselt koolitusi ning avaldab artikleid ehitusõiguse teemadel.

 

MEETODID

Loeng, praktilised näited.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks omab osaleja ülevaadet ehituslepingute muutmise ning lõpetamise õiguslikust regulatsioonist ja asjakohasest kohtupraktikast.

 

MAKSUMUS

195 EUR

 

MAKSUMUS SISALDAB

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

 

TASUMINE

Registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.

 

LOOBUMINE

Loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne koolituse toimumist. Lisainfo: https://www.mitberg.ee/meist/uldtingimused


Lisa ostukorvi195 €