Koolitus annab ülevaate, millised on levinumad vead, mida hankes osaledes tehakse ja kuidas neid vältida. Samuti arutleme selle üle, kas ja milline mõju hankelepingu tingimustele ja täitmise kohustusele avaldab ootamatu lepingu täitmiseks vajalike ressursside defitsiit, suur hinnatõus, tarneraskused jms. Lisaks käsitleme hanke võitja võimalikke vastuväiteid ning võimalusi tõrjuda hankelepingust tulenevaid sanktsioone, mis on seotud ootamatu ressursside kallinemise ja defitsiidiga.

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda juhiseid ning praktilisi soovitusi, kuidas osaleda hankemenetluses nii, et esitatud pakkumus vastaks alati kõikidele tingimusetele ning vaidlustuste risk oleks võimalikult madal.

 

SIHTRÜHM

Ehitusettevõtete juhid, osakonnajuhid ja objektijuhid.

 

TEEMAD

Advokaat Kardo Karon vastab koolitustel järgmistele küsimustele:

1.         Millised on levinumad vead, mida hankes osaledes tehakse ja kuidas neid vältida.

2.         Kas ja milline mõju hankelepingu tingimustele ja täitmise kohustusele avaldab ootamatu lepingu täitmiseks vajalike ressursside defitsiit, suur hinnatõus, tarneraskused.

3.         Millised on hanke võitja võimalikud vastuväited või võimalused tõrjuda hankelepingust tulenevaid sanktsioone, mis on seotud ootamatu ressursside kallinemise ning defitsiidiga.

4.         Milline riigihangetega seonduv aktuaalne kohtupraktika.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral elektrooniline tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 

AEG JA MAHT

Koolitus toimub 7. detsembril 2021 kell 13.00–15.00 (2,7 akadeemilist tundi) 

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub hotelli IBIS Tallinn Centre konverentsiruumis "Raba". Juhkentali 28, Tallinn 10132, esimene korrus.

Tagame vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele koolitatavate nakkusohutuse ja kontrolli ning ootame koolitusest osa võtma neid, kes omavad:

a) vaktsineerimispassi (immuniseerimise tõend)

b) või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõendit (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva) 

KOOLITAJA

Advokaat Kardo Karon

Kardo Karon on Advokaadibüroo LINDEBERG advokaat. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on kohtuvaidlused, riigihanked, ehitusõigus ja kindlustusõigus. Lisaks kohtuvaidlustele tegutseb Kardo Karon Eesti Kindlustusseltside Liidu ja Eesti Liikluskindlustuse Fondi lepitaja.

 

MEETODID

Loeng, praktilised näited.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse lõpuks omab osaleja ülevaadet riigihangete õiguslikust regulatsioonist ja asjakohasest kohtupraktikast.

 

MAKSUMUS

195 EUR

 

MAKSUMUS SISALDAB

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

 

TASUMINE

Registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.

 

LOOBUMINE

Loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne koolituse toimumist. Lisainfo: https://www.mitberg.ee/meist/uldtingimused


Lisa ostukorvi195 €