Praktikas on iluteenuste valdkonnas palju probleeme Maksu- ja Tolliameti ning rahulolematute klientidega. Kõiki neid probleeme aitavad vältida korrektselt vormistatud töösuhted ning teenuse osutamisega seotud dokumendid. Kui aga õiguslikku regulatsiooni ei tunne, võib see tuua kaasa isegi kriminaalõigusliku vastutuse.

EESMÄRK

Veebiseminari eesmärk on anda juhiseid ning praktilisi soovitusi, kuidas tegeleda ettevõtlusega iluteeninduse valdkonnas.

 

SIHTRÜHM

Iluteenindajad ja iluteenindusega tegelevate ettevõtete juhid, personalijuhid ja teenindusjuhid.

 

TEEMAD

Vandeadvokaat Keijo Lindeberg vastab veebiseminaril järgmistele küsimustele:

  1. Millised on iluteeninduse valdkonnas ettevõtlusega alustamise peamised õiguslikud probleemid.
  2. Millised erisused on iluteenindaja tegutsemisel OÜ vahendusel, FIE-na või töö- või käsunduslepingu alusel.
  3. Kuidas korrektselt vormistada klientidele teenuse osutamiseks vajalikud dokumendid.
  4. Mida peab iluteeninduses arvestama seoses andmekaitsega (GDPR-ga).
  5. Milline on iluteenindaja vastutus teenuse osutamisel.
  6. Millistel juhtudel vajab iluteenindaja tegevusluba ja mis on selle puudumise tagajärjed.
  7. Kuidas lahendada vaidlusi tarbijatega.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral elektrooniline tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 

AEG JA MAHT

Veebiseminar toimub 18. juunil 2021 kell 12.00–13.30.

(2 akadeemilist tundi)

 

TOIMUMISKOHT

Veebiseminar toimub Zoom keskkonnas.

Veebiseminarile registreerunutele saadetakse link, mille kaudu pääsete veebiseminarile. Veebiseminari saate jälgida Teie poolt vabalt valitud kohas. Vajalik on üksnes interneti ja telefoni või arvuti olemasolu.

 

KOOLITAJA

Vandeadvokaat Keijo Lindeberg

Keijo Lindeberg on Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat ja juhtivpartner. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on äri- ja lepinguõigus ning meditsiiniõigus. Keijo Lindeberg on Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige ning Eesti E-kaubanduse Liidu esindajana Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni liige. Lisaks on Keijo Lindeberg Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.

 

MEETODID

Loeng, praktilised näited.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Veebikoolituse lõpuks on osaleja teadlik ettevõtluse planeerimise ja korrektse dokumentatsiooni koostamise vajalikkusest.

 

MAKSUMUS

45 EUR

 

MAKSUMUS SISALDAB

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

 

TASUMINE

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.

 

LOOBUMINE

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne veebiseminari toimumist. Lisainfo: https://www.mitberg.ee/meist/uldtingimused


Lisa ostukorvi45 €