Teadvelolek, emotsionaalne intelligentsus ja vastupidavus on “kohustuslikud tööriistad” tänapäeva juhtidele, aga paljud juhid on liiga stressis, et mõista, millest alustada. Juhte, kes vastutavad tiimide või organisatsioonide eest, aitab teadvelolek olla ausam nii iseenda kui töötajate vastu, teha raskeid otsuseid empaatiliselt ning olla enesekindlalt eeskujuks oma töötajatele.

EESMÄRK

Töötoa eesmärk on anda ülevaade teadveloleku (mindfulness) praktikatest ja nende kasuteguritest juhi töös ning anda praktilisi näpunäiteid, kuidas vähendada stressi ning leida kiires töötempos aega praktiseerimiseks.

SIHTRÜHM

Keskastme juhid, tippjuhid, koolitusjuhid, personalijuhid ja kõik, kes on huvitatud teadveloleku praktikatest töökohal.

TEEMAD

Sissejuhatus teadveloleku praktikatesse ja ülevaade MBSR-st (mindfulness based stress reduction);

* 7 MBSRi aluspõhimõtet;

* Teadusuuringute tulemused MBSRi praktiseerimisel töökohas;

* Teadlike pauside võtmise olulisus töökohal;

* Praktilised harjutused ja tööriistad keskendumise suurendamiseks ja stressi vähendamiseks.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral elektrooniline tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 HIND

150 eur ühe osaleja kohta. Alates 5 inimesega gruppide puhul võtke allahindluse saamiseks ühendust aadressil info@mitberg.ee.

AEG JA MAHT

15. oktoober 2021 kell 10.00–11.30 (veebis)

2 akadeemilist tundi

KOOLITAJA

Mindfulness-koolitaja Piret Maiberg-Nõu

Piret on andragoog, kutseline koolitaja (tase 6), mindfulness-praktik ning vabakutseline tõlk. 2019 pärjati tema teadusartikli ”Mindfulness-praktikad enda heaolu ja vaimse võimekuse eest hoolitsemiseks (Eesti teadveloleku koolitajate näitel)” põhjal valminud blogipostitus EPALE kõige loetuma blogipostituse autoriks ning aastal 2020 valiti ta EPALE saadikuks. Ta haldab ka FB lehte Meelenõu ning samanimelist blogi aadressil meelenou.com.

ÕPIVÄLJUNDID

Osaleja teab ja tunneb teadveloleku praktiseerimise mõju juhi töös ning omab ülevaadet praktilistest harjutustest.

Lisa ostukorvi150 €