Koolitus annab personalispetsialistile ülevaate peamistest personalispetsialisti kokkupuudetest õiguslike küsimuste ning probleemidega. Koolitusel käsitletakse  erinevaid  töösuhetega seotud küsimusi – sh töölepingu sõlmimist, tähtajalist töölepingut, töö-, käsundus- ja töövõtulepingu erinevusi, tööandja ühepoolset töötasu vähendamist ning töösuhte lõpetamist. Samuti tutvustatakse õiguslike dokumentide korrektse vormistamise põhimõtteid ja antakse lühiülevaade andmekaitsega seotud küsimustest. 

EESMÄRK

Veebiseminari eesmärk on anda juhiseid ning praktilisi soovitusi, kuidas sõlmida, muuta ja lõpetada erinevaid töölepinguid ning teisi õiguslikke dokumente personalispetsialisti töös. 

 

SIHTRÜHM

Personaliassistendid ja -spetsialistid.

Koolitus sobib nii alustavale personalispetsialistile kui ka teadmiste uuendamiseks kogenud personalitöötajale. 

 

TEEMAD

Vandeadvokaat Keijo Lindeberg käsitleb veebiseminaril järgmisi küsimusi:

  1. Töövestluste läbiviimine ja diskrimineerimise vältimine
  2. Töölepingute koostamine
  3. Töölepingute muutmise ja lõpetamise vormistamine
  4. Millistel juhtudel on lubatud tähtajalise töölepingu sõlmimine
  5. Millistel juhtudel eelistada töölepingule käsundus- või töövõtulepingut
  6. Töö- ja puhkeaeg
  7. Summeeritud tööaeg
  8. Millisel juhul saab tööandja ühepoolselt vähendada töötaja töötasu
  9. Kuidas vormistada töösuhte lõpetamine nii, et vältida vaidlusi töötajaga
  10. Andmekaitse põhimõtted töövestluste läbiviimisel ja töösuhtes

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral elektrooniline tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 

AEG JA MAHT

Veebiseminar toimub 13. oktoober 2021 kell 10.30–16.15, sh lõunapaus 60 minutit ja kohvipaus 15 minutit.

(6 akadeemilist tundi)


 

TOIMUMISKOHT

Veebiseminar toimub Zoom või Teams keskkonnas.

Veebiseminarile registreerunutele saadetakse link, mille kaudu pääsete veebiseminarile. Veebiseminari saate jälgida Teie poolt vabalt valitud kohas. Vajalik on üksnes interneti ja telefoni või arvuti olemasolu.

 

KOOLITAJA

Vandeadvokaat Keijo Lindeberg

Keijo Lindeberg on Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat ja juhtivpartner. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on äri- ja lepinguõigus ning meditsiiniõigus. Keijo Lindeberg on Eesti Advokatuuri äriõiguse komisjoni liige ning Eesti E-kaubanduse Liidu esindajana Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijavaidluste komisjoni liige. Lisaks on Keijo Lindeberg Tallinna Tehnikaülikooli meditsiiniõiguse õppejõud.


MEETODID

Loeng, praktilised näited.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Veebikoolituse lõpuks on osaleja teadlik töösuhete õiguslikust regulatsioonist ja asjakohasest kohtupraktikast.

 

MAKSUMUS

45 EUR

 

MAKSUMUS SISALDAB

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

 

TASUMINE

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.

 

LOOBUMINE

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne veebiseminari toimumist. Lisainfo: https://www.mitberg.ee/meist/uldtingimused

TÖÖTUKASSA LINK:
https://www.tootukassa.ee/koolitused/koolitus/220834
Lisa ostukorvi75 €