Ebakindlal ajal on tööandjatel veelgi suurem soov paindlike töösuhete vastu. Koolitus käsitleb kõiki olulisemaid paindlike töösuhetega seotud küsimusi – sh tähtajalist töölepingut, käsundus- ja töövõtulepingu ning OÜ-tamise probleeme, tööandja ühepoolset töötasu vähendamist ning töösuhte lõpetamist.

EESMÄRK

Veebiseminari eesmärk on anda juhiseid ning praktilisi soovitusi, kuidas sõlmida, muuta ja lõpetada töölepinguid ebakindlal ajal, mil ettevõtjatel puudub kindlus tuleviku suhtes.

 

SIHTRÜHM

Ettevõtete juhid, osakonnajuhid ja personalijuhid.

 

TEEMAD

Vandeadvokaat Aldo Vassar vastab veebiseminaril järgmistele küsimustele:

  1. Kuidas sõlmida tööleping olukorras, kus tööandja ei oska hinnata töötaja täpset töökoormust.
  2. Millistel juhtudel on lubatud tähtajalise töölepingu sõlmimine.
  3. Millistel juhtudel eelistada töölepingule käsundus- või töövõtulepingut.
  4. Millised on nn OÜ-tamise riskid.
  5. Millisel juhul saab tööandja ühepoolselt vähendada töötaja töötasu.
  6. Kuidas vormistada töösuhte lõpetamine nii, et vältida vaidlusi töötajaga.
  7. Milline on töösuhetega seonduv aktuaalne kohtupraktika.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse soovi korral elektrooniline tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

 

AEG JA MAHT

Veebiseminar toimub 16. septembril 2021 kell 10.30–14.30, sh lõunapaus 60 minutit.

(4 akadeemilist tundi)

 

TOIMUMISKOHT

Veebiseminar toimub Zoom keskkonnas.

Veebiseminarile registreerunutele saadetakse link, mille kaudu pääsete veebiseminarile. Veebiseminari saate jälgida Teie poolt vabalt valitud kohas. Vajalik on üksnes interneti ja telefoni või arvuti olemasolu.

 

KOOLITAJA

Vandeadvokaat Aldo Vassar

Aldo Vassar on Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaat. Tema peamisteks tegevusvaldkondadeks on kohtuvaidlused, tööõigus ja andmekaitse.

 

MEETODID

Loeng, praktilised näited.

 

ÕPIVÄLJUNDID:

Veebikoolituse lõpuks on osaleja teadlik töösuhete õiguslikust regulatsioonist ja asjakohasest kohtupraktikast.

 

MAKSUMUS

75 EUR

 

MAKSUMUS SISALDAB

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

 

TASUMINE

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.

 

LOOBUMINE

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne veebiseminari toimumist. Lisainfo: https://www.mitberg.ee/meist/uldtingimused

Töötukassa link:
https://www.tootukassa.ee/koolitused/koolitus/220838

Lisa ostukorvi75 €